Toimihenkilöt

Hakemus toimihenkilöksi
 

Toimihenkilö on yhdistyksen maksava jäsen, jolla on yhdistyksessä etukäteen sovittu selkeä ja suppeahko vastuutehtävä. Tehtävät määrittelee yhdistyksen hallitus, ja toimihenkilöt nimittää jäsenkokous puolivuosittain. Hallitus voi nimittää toimihenkiöitä väliaikaisesti, ja tällöin nimitys on voimassa korkeintaan seuraavaan jäsenkokoukseen.

Toimihenkilön toimintakausi on pääsääntöisesti vuosi. Toisinaan toimihenkilöksi voidaan kuitenkin nimetä myös lyhyemmäksi ajaksi, esim. projektiluontoista tehtävää varten. Tehtävästä voi tarvittaessa hakea eroa kesken kauden.

Toimihenkilö edustaa tehtävässään yhdistystä ja on vastuussa siitä, että suorittaa tehtäväänsä asianmukaisesti. Toimihenkilö sitoutuu noudattamaan yhdistyksen arvoja ja tehtävälle asetettuja kuvauksia ja reunaehtoja.

Lisää tietoa toimihenkilöiden toiminnasta ja vastuutehtävistä saat yhdistyksen kautta esimerkiksi sähköpostilla osoitteesta info@kiintymysvanhemmuus.fi.

Alla olevalla lomakkeella voit ilmaista halukkuutesi tulla valituksi toimihenkilön tehtävään.

* Toimihenkilöiden rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa kiintymysvanhemmuus.fi

Pääasiallisesti yhdistys ei siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Toimihenkilöiden nimet rekisteröityvät Google- sähköpostin kautta ja kokouspöytäkirjoja käsitellään Google Drive-palvelussa. Nämä palveluntarjoajat ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.